วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2015 - ประกวดขับร้องประสานเสียงเพลงวัดครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_2091.JPG
7/11/2558 10:03:06
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_2092.JPG
7/11/2558 10:03:12
Size (KB)  :  2,603 KB
IMG_2093.JPG
7/11/2558 10:03:22
Size (KB)  :  3,001 KB
IMG_2094.JPG
7/11/2558 10:03:28
Size (KB)  :  2,819 KB
IMG_2095.JPG
7/11/2558 10:03:32
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_2096.JPG
7/11/2558 10:03:42
Size (KB)  :  2,648 KB
IMG_2097.JPG
7/11/2558 10:05:12
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_2099.JPG
7/11/2558 10:07:32
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_2100.JPG
7/11/2558 10:07:36
Size (KB)  :  3,684 KB
IMG_2101.JPG
7/11/2558 10:09:22
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_2102.JPG
7/11/2558 10:09:36
Size (KB)  :  3,808 KB
IMG_2104.JPG
7/11/2558 10:09:46
Size (KB)  :  3,585 KB
IMG_2105.JPG
7/11/2558 10:09:50
Size (KB)  :  3,185 KB
IMG_2106.JPG
7/11/2558 10:11:08
Size (KB)  :  2,827 KB
IMG_2107.JPG
7/11/2558 10:11:14
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_2108.JPG
7/11/2558 10:11:20
Size (KB)  :  3,333 KB
IMG_2109.JPG
7/11/2558 10:11:24
Size (KB)  :  3,651 KB
IMG_2110.JPG
7/11/2558 10:11:42
Size (KB)  :  3,420 KB
IMG_2111.JPG
7/11/2558 10:11:52
Size (KB)  :  2,985 KB
IMG_2112.JPG
7/11/2558 10:12:00
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_2113.JPG
7/11/2558 10:12:04
Size (KB)  :  3,103 KB
IMG_2114.JPG
7/11/2558 10:12:14
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_2115.JPG
7/11/2558 10:12:22
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_2116.JPG
7/11/2558 10:12:46
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_2117.JPG
7/11/2558 10:13:06
Size (KB)  :  2,956 KB
IMG_2118.JPG
7/11/2558 10:18:42
Size (KB)  :  3,410 KB
IMG_2119.JPG
7/11/2558 10:18:44
Size (KB)  :  3,148 KB
IMG_2120.JPG
7/11/2558 10:18:56
Size (KB)  :  2,905 KB
IMG_2121.JPG
7/11/2558 10:24:32
Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_2122.JPG
7/11/2558 10:25:58
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_2123.JPG
7/11/2558 10:26:10
Size (KB)  :  3,264 KB
IMG_2125.JPG
7/11/2558 10:30:16
Size (KB)  :  3,055 KB
IMG_2126.JPG
7/11/2558 10:30:36
Size (KB)  :  2,759 KB
IMG_2127.JPG
7/11/2558 10:30:42
Size (KB)  :  2,624 KB
IMG_2128.JPG
7/11/2558 10:30:50
Size (KB)  :  3,230 KB
IMG_2129.JPG
7/11/2558 10:30:54
Size (KB)  :  2,755 KB
IMG_2130.JPG
7/11/2558 10:31:08
Size (KB)  :  2,792 KB
IMG_2132.JPG
7/11/2558 10:31:22
Size (KB)  :  3,406 KB
IMG_2133.JPG
7/11/2558 10:35:46
Size (KB)  :  3,098 KB
IMG_2138.JPG
7/11/2558 10:38:16
Size (KB)  :  2,487 KB
IMG_2140.JPG
7/11/2558 10:44:34
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_2141.JPG
7/11/2558 10:45:22
Size (KB)  :  2,390 KB
IMG_2142.JPG
7/11/2558 10:45:50
Size (KB)  :  2,441 KB
IMG_2144.JPG
7/11/2558 10:46:08
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_2147.JPG
7/11/2558 10:48:48
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_2148.JPG
7/11/2558 10:48:58
Size (KB)  :  3,009 KB
IMG_2149.JPG
7/11/2558 10:49:02
Size (KB)  :  2,977 KB
IMG_2150.JPG
7/11/2558 10:49:16
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_2151.JPG
7/11/2558 10:50:50
Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_2152.JPG
7/11/2558 10:50:56
Size (KB)  :  3,526 KB
IMG_2153.JPG
7/11/2558 10:51:14
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_2154.JPG
7/11/2558 10:51:18
Size (KB)  :  3,382 KB
IMG_2156.JPG
7/11/2558 10:56:14
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_2157.JPG
7/11/2558 10:56:16
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_2158.JPG
7/11/2558 10:57:02
Size (KB)  :  4,004 KB
IMG_2159.JPG
7/11/2558 10:57:08
Size (KB)  :  2,663 KB
IMG_2160.JPG
7/11/2558 10:57:14
Size (KB)  :  2,543 KB
IMG_2161.JPG
7/11/2558 10:57:24
Size (KB)  :  3,276 KB
IMG_2162.JPG
7/11/2558 10:57:28
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_2163.JPG
7/11/2558 10:57:32
Size (KB)  :  3,285 KB
IMG_2164.JPG
7/11/2558 11:04:20
Size (KB)  :  3,413 KB
IMG_2166.JPG
7/11/2558 11:13:22
Size (KB)  :  2,879 KB
IMG_2167.JPG
7/11/2558 11:13:34
Size (KB)  :  2,474 KB
IMG_2168.JPG
7/11/2558 11:13:38
Size (KB)  :  2,426 KB
IMG_2169.JPG
7/11/2558 11:13:54
Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_2170.JPG
7/11/2558 11:15:04
Size (KB)  :  3,382 KB
IMG_2171.JPG
7/11/2558 11:15:20
Size (KB)  :  3,409 KB
IMG_2176.JPG
7/11/2558 11:16:26
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_2177.JPG
7/11/2558 11:16:30
Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_2178.JPG
7/11/2558 11:16:32
Size (KB)  :  2,584 KB
IMG_2179.JPG
7/11/2558 11:17:44
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_2186.JPG
7/11/2558 11:20:14
Size (KB)  :  2,612 KB
IMG_2188.JPG
7/11/2558 11:20:20
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_2189.JPG
7/11/2558 11:20:28
Size (KB)  :  2,942 KB
IMG_2190.JPG
7/11/2558 11:20:58
Size (KB)  :  2,862 KB
IMG_2191.JPG
7/11/2558 11:23:16
Size (KB)  :  3,326 KB
IMG_2192.JPG
7/11/2558 11:23:20
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_2193.JPG
7/11/2558 11:23:30
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_2194.JPG
7/11/2558 11:23:34
Size (KB)  :  3,441 KB
IMG_2195.JPG
7/11/2558 11:33:24
Size (KB)  :  3,537 KB
IMG_2196.JPG
7/11/2558 11:34:00
Size (KB)  :  3,239 KB
IMG_2197.JPG
7/11/2558 11:34:10
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_2198.JPG
7/11/2558 11:34:16
Size (KB)  :  3,249 KB
IMG_2199.JPG
7/11/2558 11:34:26
Size (KB)  :  2,955 KB
IMG_2200.JPG
7/11/2558 11:34:30
Size (KB)  :  3,134 KB
IMG_2201.JPG
7/11/2558 11:34:38
Size (KB)  :  3,310 KB
IMG_2202.JPG
7/11/2558 11:34:44
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_2203.JPG
7/11/2558 11:39:10
Size (KB)  :  3,637 KB
IMG_2204.JPG
7/11/2558 11:39:12
Size (KB)  :  3,273 KB
IMG_2205.JPG
7/11/2558 11:39:18
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_2206.JPG
7/11/2558 11:39:46
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_2207.JPG
7/11/2558 11:39:48
Size (KB)  :  3,083 KB
IMG_2209.JPG
7/11/2558 11:40:00
Size (KB)  :  3,618 KB
IMG_2210.JPG
7/11/2558 11:41:30
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_2211.JPG
7/11/2558 11:41:40
Size (KB)  :  3,028 KB
IMG_2212.JPG
7/11/2558 11:41:42
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_2213.JPG
7/11/2558 11:42:54
Size (KB)  :  2,531 KB
IMG_2218.JPG
7/11/2558 11:43:22
Size (KB)  :  3,883 KB
IMG_2219.JPG
7/11/2558 11:47:08
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_2220.JPG
7/11/2558 11:47:10
Size (KB)  :  2,907 KB
Pages:     1 2 3