วันอาทิตย์ 22 พ.ย. 2015 - มิสซา 100 วัน การจากไปของคุณพ่อ ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีัสะเกษ

Thumbnail Image Table
IMG_3307.JPG
22/11/2558 10:19:24
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_3311.JPG
22/11/2558 10:20:34
Size (KB)  :  4,030 KB
IMG_3313.JPG
22/11/2558 10:21:32
Size (KB)  :  3,002 KB
IMG_3314.JPG
22/11/2558 10:22:42
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_3318.JPG
22/11/2558 10:27:00
Size (KB)  :  3,753 KB
IMG_3319.JPG
22/11/2558 10:32:16
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_3324.JPG
22/11/2558 10:38:12
Size (KB)  :  3,452 KB
IMG_3326.JPG
22/11/2558 10:38:28
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_3327.JPG
22/11/2558 10:38:48
Size (KB)  :  2,606 KB
IMG_3328.JPG
22/11/2558 10:39:02
Size (KB)  :  2,519 KB
IMG_3329.JPG
22/11/2558 10:39:16
Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_3332.JPG
22/11/2558 10:40:34
Size (KB)  :  2,960 KB
IMG_3333.JPG
22/11/2558 10:41:04
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_3336.JPG
22/11/2558 10:41:08
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_3337.JPG
22/11/2558 10:41:26
Size (KB)  :  2,848 KB
IMG_3338.JPG
22/11/2558 10:41:38
Size (KB)  :  3,129 KB
IMG_3339.JPG
22/11/2558 10:42:06
Size (KB)  :  2,354 KB
IMG_3340.JPG
22/11/2558 10:42:32
Size (KB)  :  2,659 KB
IMG_3343.JPG
22/11/2558 10:43:00
Size (KB)  :  3,392 KB
IMG_3344.JPG
22/11/2558 10:43:02
Size (KB)  :  3,481 KB
IMG_3348.JPG
22/11/2558 10:47:24
Size (KB)  :  3,060 KB
IMG_3349.JPG
22/11/2558 10:48:42
Size (KB)  :  2,856 KB
IMG_3350.JPG
22/11/2558 10:50:08
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_3351.JPG
22/11/2558 10:50:28
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_3354.JPG
22/11/2558 10:52:58
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_3355.JPG
22/11/2558 10:53:28
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_3356.JPG
22/11/2558 10:54:34
Size (KB)  :  2,899 KB
IMG_3359.JPG
22/11/2558 10:57:24
Size (KB)  :  2,757 KB
IMG_3360.JPG
22/11/2558 10:59:08
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_3362.JPG
22/11/2558 11:01:34
Size (KB)  :  2,801 KB
IMG_3363.JPG
22/11/2558 11:01:52
Size (KB)  :  2,858 KB
IMG_3364.JPG
22/11/2558 11:02:00
Size (KB)  :  3,120 KB
IMG_3365.JPG
22/11/2558 11:04:24
Size (KB)  :  3,414 KB
IMG_3366.JPG
22/11/2558 11:05:24
Size (KB)  :  3,504 KB
IMG_3367.JPG
22/11/2558 11:05:36
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_3368.JPG
22/11/2558 11:05:48
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_3369.JPG
22/11/2558 11:06:12
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_3372.JPG
22/11/2558 11:10:36
Size (KB)  :  3,844 KB
IMG_3373.JPG
22/11/2558 11:10:56
Size (KB)  :  3,259 KB
IMG_3374.JPG
22/11/2558 11:12:22
Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_3375.JPG
22/11/2558 11:13:32
Size (KB)  :  3,402 KB
IMG_3376.JPG
22/11/2558 11:15:34
Size (KB)  :  3,749 KB
IMG_3380.JPG
22/11/2558 11:15:44
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_3381.JPG
22/11/2558 11:15:46
Size (KB)  :  3,283 KB
IMG_3382.JPG
22/11/2558 11:15:48
Size (KB)  :  3,381 KB
IMG_3383.JPG
22/11/2558 11:15:54
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_3384.JPG
22/11/2558 11:15:56
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_3385.JPG
22/11/2558 11:16:04
Size (KB)  :  3,345 KB
IMG_3386.JPG
22/11/2558 11:16:06
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_3387.JPG
22/11/2558 11:16:12
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_3388.JPG
22/11/2558 11:16:20
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_3389.JPG
22/11/2558 11:16:30
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_3390.JPG
22/11/2558 11:17:54
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_3391.JPG
22/11/2558 11:18:16
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_3392.JPG
22/11/2558 11:18:36
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_3393.JPG
22/11/2558 11:19:44
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_3394.JPG
22/11/2558 11:22:30
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_3395.JPG
22/11/2558 11:22:32
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_3396.JPG
22/11/2558 11:22:54
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_3397.JPG
22/11/2558 11:22:58
Size (KB)  :  2,616 KB
IMG_3398.JPG
22/11/2558 11:23:20
Size (KB)  :  3,055 KB
IMG_3399.JPG
22/11/2558 11:23:28
Size (KB)  :  2,698 KB
IMG_3400.JPG
22/11/2558 11:23:32
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_3401.JPG
22/11/2558 11:23:44
Size (KB)  :  3,063 KB
IMG_3402.JPG
22/11/2558 11:25:04
Size (KB)  :  3,601 KB
IMG_3403.JPG
22/11/2558 11:25:16
Size (KB)  :  3,456 KB
IMG_3404.JPG
22/11/2558 11:25:40
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_3405.JPG
22/11/2558 11:26:36
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_3406.JPG
22/11/2558 11:29:40
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_3407.JPG
22/11/2558 11:31:30
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_3408.JPG
22/11/2558 11:31:34
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_3409.JPG
22/11/2558 11:31:36
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_3410.JPG
22/11/2558 11:32:30
Size (KB)  :  3,025 KB
IMG_3411.JPG
22/11/2558 11:32:34
Size (KB)  :  2,792 KB
IMG_3412.JPG
22/11/2558 11:33:04
Size (KB)  :  2,321 KB
IMG_3413.JPG
22/11/2558 11:33:06
Size (KB)  :  2,938 KB
IMG_3414.JPG
22/11/2558 11:33:38
Size (KB)  :  2,457 KB
IMG_3416.JPG
22/11/2558 11:33:58
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_3417.JPG
22/11/2558 11:34:10
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_3418.JPG
22/11/2558 11:34:12
Size (KB)  :  2,997 KB
IMG_3419.JPG
22/11/2558 11:34:32
Size (KB)  :  3,194 KB
IMG_3420.JPG
22/11/2558 11:34:36
Size (KB)  :  2,822 KB
IMG_3421.JPG
22/11/2558 11:34:50
Size (KB)  :  2,887 KB
IMG_3422.JPG
22/11/2558 11:35:12
Size (KB)  :  3,067 KB
IMG_3423.JPG
22/11/2558 11:35:32
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_3424.JPG
22/11/2558 11:36:26
Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_3425.JPG
22/11/2558 11:38:24
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_3427.JPG
22/11/2558 11:39:52
Size (KB)  :  3,566 KB
IMG_3430.JPG
22/11/2558 11:42:00
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_3431.JPG
22/11/2558 11:42:34
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_3432.JPG
22/11/2558 11:43:24
Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_3433.JPG
22/11/2558 11:44:42
Size (KB)  :  3,157 KB
IMG_3434.JPG
22/11/2558 11:44:52
Size (KB)  :  3,606 KB
IMG_3435.JPG
22/11/2558 11:44:52
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_3436.JPG
22/11/2558 11:44:54
Size (KB)  :  3,465 KB
IMG_3437.JPG
22/11/2558 11:44:54
Size (KB)  :  3,459 KB
IMG_3438.JPG
22/11/2558 11:45:00
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_3439.JPG
22/11/2558 11:45:06
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_3440.JPG
22/11/2558 11:45:06
Size (KB)  :  2,869 KB
IMG_3441.JPG
22/11/2558 11:45:12
Size (KB)  :  2,933 KB
Pages:     1 2